Planning

In 2019 is gestart met het straatwerk van fase 2, de Oosterstraat. Aansluitend zal de bestaande riolering op de Blink verwijderd moeten worden om de aanleg van de haven te kunnen realiseren. Hiervoor wordt riolering aangelegd op de Blink tussen de Oosterstraat en de Havenweg. Het realiseren van de haven wordt in het voorjaar van 2019 gerealiseerd.

Alvorens brug Blink aan te kunnen leggen zal het appartementencomplex gesloopt moeten worden. Deze sloop en aanleg van de brug worden naar verwachting vanaf augustus 2019 uitgevoerd.

Naast brug de Blink zal brug De Snik worden aangelegd. Tijdens de werkzaamheden zal een tijdelijke brug voor fiets- en voetgangers worden aangelegd. 

Ten slotte worden kleine werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van bomen, bankjes, verlichting en wordt de kruising Havenweg, J. Cohenstraat en Snik opnieuw aangebracht om aan te sluiten op de nieuwe brug.