Start realiseren nieuwe haven

Vanaf aanstaande maandag 11 maart wordt gestart met het realiseren van de nieuwe haven op de Blink. Van woensdag 6 maart tot en met 9 maart worden de stalen damwandplanken en machines aangevoerd. 

De aan te brengen damwanden zijn ongeveer 8,5 meter lang en worden door middel van hoogfrequent trillen aangebracht. Wanneer de damwanden in de grond zitten worden deze verankerd door middel van klapankers en vervolgens beproefd op de te leveren krachten. Zodra de damwanden stevig staan kan er een deel van de grond uit de havenkom worden ontgraven zodat het metselwerk aan de damwanden gemaakt kan worden. Vervolgens wordt de houten steiger geplaatst en kan de haven op de toekomstige diepte ontgraven worden. De Boer en De Groot Civiele Werken uit Kolham zal deze waterbouwkundige werkzaamheden uitvoeren.

De werkzaamheden zijn te volgen via de webcam welke op de projectlocatie staat gepositioneerd. U kunt de beelden zien via de webcampagina.