Hoofdstraat Oost - Leeuwstraat gereed

De werkzaamheden aan fase 1, de herinrichting van de Hoofdstraat Oost en de Leeuwstraat zijn mede door de zeer gunstige weersomstandigheden van de afgelopen weken voorspoedig verlopen. Om deze reden hebben we de mogelijkheid gekregen om de Hoofdstraat Oost - Leeuwstraat vanaf maandag 3 december 2018 weer open te stellen voor doorgaand verkeer.  
Aangezien de werkzaamheden eerder gereed zijn dan gepland kunnen wij alvast een start maken met fase 2, de herinrichting van de Oosterstraat. 

In fase 2 zit een klein deel nieuwe riolering welke doorloopt naar het plein de Blink, fase 3 en 4. Wij gaan ons tot de kerst bezighouden met het aanbrengen van deze riolering in fase 2 zodat we in ieder geval de Oosterstraat tijdens de jaarwisseling netjes achterlaten. Na de jaarwisseling gaan wij verder met het straatwerk van de Oosterstraat en wordt er ook al snel verder gewerkt aan het nieuwe riool in fase 3 en 4.