Aanleiding project

De reconstructie van De Blink in het centrum van Uithuizen heeft als doel om het centrum en de gemeente Het Hogeland te versterken. Door de aanpak van het centrum zal het winkelgebied een impuls krijgen. De voornaamste methode om dit te bereiken is het terugbrengen van open water in de vorm van een haven waar zich nu een somber plein bevindt. Samen met het plaatsen van een vaste brug zal het centrum een compleet nieuw en fris uiterlijk krijgen. Deze nieuwe brug "de Snik" zal in tegenstelling tot de bestaande brug over het Boterdiep hoog genoeg zijn om onder door te varen.

Werkzaamheden project

De plannen omvatten het opnieuw aanbrengen van straatwerk in onder andere de Hoofdstraat Oost, de Oosterstraat, de Blink en de Havenweg. Daarnaast zal er nieuwe riolering worden aangelegd, zodat er ruimte kan worden gemaakt voor de aanleg van de haven. Deze haven kan via het water worden bereikt door onder de nieuw aan te leggen brug door te varen. De haven zal een steigerconstructie krijgen waarmee het centrum bereikt kan worden. Daarnaast zullen er kleine werkzaamheden plaatsvinden zoals het plaatsen van bomen, bankjes, verlichting enzovoort.

Voortgang werkzaamheden

24% gereed

start: november 2018

gereed: december 2019